my site

Jesteś niepowtarzalna/y

Czytam właśnie małą książeczkę "Droga człowieka według nauczania chasydów".

Przypowieści zebrane przez Martina Bubera. Chciałem się z Wami podzielić takim oto cytatem: 

"Każda przychodząca na świat osoba przynosi ze sobą coś nowego, co nigdy przedtem nie istniało, coś oryginalnego i niepowtarzalnego. Każdy, kto należy do Izraela, ma obowiązek wiedzieć i brać pod uwagę to, że jest niepowtarzalny w świecie ze swym szczególnym charakterem, i że nikogo takiego przed nim na świecie nie było, bo gdyby ktoś podobny wcześniej istniał, świat by go już nie potrzebował. Każdy człowiek jest nowym zjawiskiem w świecie i został powołany, by wypełnić swą jednorazowość na ziemi. Najważniejszym celem każdego człowieka jest urzeczywistnienie swych unikalnych możliwości, tych, których nigdy  przedtem nie było i nigdy potem nie będzie, nie zaś powtarzanie czegoś, co ktoś inny, choćby nawet największy, kiedyś już zrobił. Tę samą  myśl wyraził jeszcze dosadniej rabbi Zusja, który tuż przed śmiercią rzekł: W przyszłym świecie nie będą mnie pytać: Czemu nie byłeś Mojżeszem? Zapytają: Czemu nie byłeś Zusją?"

Jak to jest zaakceptować w pełni te słowa? O swojej unikalności i niepowtarzalności. Jeśli naprawdę się na nie zgodzisz, to coś się w Tobie zmieni. To pierwszy krok, a teraz "tylko" zostaje odkryć ten swój własny unikalny potencjał.