my site

Metoda

 

Z Arnoldem Mindellem na seminarium Worldwork 2014 w Warszawie

Psychologia Procesu, nazywana też Psychologią Zorientowaną na Proces (z ang. Process Oriented Psychology, czyli w skrócie POP), to metoda psychoterapii stworzona przez Arnolda Mindella, i rozwijana od lat 70-tych ubiegłego stulecia po dziś dzień.  Jej korzenie sięgają psychologii Carla Gustawa Junga, bo A. Mindell zaczynał swoją przygodę z terapią właśnie jako analityk jungowski. Z wykształcenia jest on fizykiem, i elementy tej dziedziny, szczególnie fizyki kwantowej, również wpływają na filozofię pracy z procesem.  POP czerpie również z taoizmu, który za cel stawiał sobie podążanie za biegiem natury. Inną inspiracją są rdzenne tradycje z całego świata, i obecne w nich nurty szamanistyczne. POP zajmuje się ludzkimi problemami, tak samo jak inne szkoły terapeutyczne.  Problemy relacyjne, zawodowe, stres, kłopoty ze zdrowiem fizycznym, jak i psychicznym, uzależnienia, sny – to wszystko obszary mieszczące się w zakresie tej metody. Czasami wykracza poza to co oferują inne szkoły, chociażby obejmując prace ze śpiączką, czy ekstremalnymi stanami świadomości. Praca z procesem pomaga przyjrzeć się przeszkadzającym nam w życiu zjawiskom, zrozumieć ich sens i odebrać wiadomość jaką niosą. To zaś daje szansę na połączenie się z tymi częściami naszej psychiki, których jesteśmy nieświadomi lub jesteśmy z nimi w konflikcie. Efekt tego może być taki, że relacja z nimi staje się mniej problematyczna, a my i nasze życie stajemy się bogatsi. Ważnym elementem pracy z procesem jest wyjście poza indywidualny świat jednostki, czy rodziny. Jak pisał A. Mindell „Terapia musi wzmocnić się na tyle, aby móc pracować z problemami politycznymi, nadużyciem, rewolucją, biedą, zamiast skupiać się głównie na ludziach z wyższych i średnich klas posiadających dostateczną ilość czasu, poczucia bezpieczeństwa i spokoju do pracy nad sobą”. POP nie tylko wyraźnie uwzględnia wpływ świata i kultury, w której żyjemy na zachowanie jednostki, ale również poprzez takie narzędzia jak procesy grupowe oferuje możliwość pracy ze światem, czyli w pewnym sensie przeprowadzania terapii na skalę globalną.