my site

Procesy grupowe - Dekalog

Zapraszam na cykl procesów grupowych nawiązujących do Dziesięciu Przykazań Bożych. To jeden z fundamentów chrześcijaństwa i judaizmu. Z punktu widzenia religii - boski przekaz moralnych zasad. Jednak Dekalog ma również wymiar społeczno-kulturowy, bo przecież wpływa na normy zachowania, czy prawa w całej europejskiej cywilizacji, niezależnie od stopnia zlaicyzowania danego kraju. W Polsce, gdzie dominującą religią jest katolicyzm, trudno nie zauważyć jego wpływu na życie społeczne, ale także na życie jednostek. Praktykujący chrześcijanie starają się przestrzegać tych zasad, choć nie zawsze jest to proste i bywa, że mają dylematy związane z ich interpretacją w codziennym życiu. Jest też grupa osób, które odeszły od religii, ale zostały wychowane w jej duchu. W tym przypadku wpojone w dzieciństwie zasady i tak kształtują dorosłe zachowania na mniej lub bardziej świadomym poziomie. Z kolei osoby, które nie miały nic wspólnego z chrześcijaństwem, nie żyją w próżni i społeczne normy, które mają korzenie w przykazaniach, i tak na nie oddziaływują.

 

Zapraszam więc do przyjrzenia się tym regułom i temu jak na nas wpływają. Jakie dylematy lub konflikty rodzą się wokół nich? Jakie schematy, siły i role pojawiają się w danej sytuacji?

Każde przykazanie to pretekst do dziesiątek konkretnych tematów, które dotykają nas na co dzień. Na każdym spotkaniu wspólnie wybierzemy jeden z takich tematów, a potem przyjrzymy się mu dokładniej korzystając z narzędzi psychologii zorientowanej na proces.

Proces grupowy jest wspólną pracą grupy nad wybranym tematem. Celem jest pełniejsze wyrażenie się stanowisk, głębsze ich poznanie i wniesienie świadomości po każdej ze stron. Pomaga w zrozumieniu siebie, grupy, zdarzenia oraz wspiera rozwój na poziomie jednostkowy i grupowym.
 

A zatem na początek: 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

 

Pomyśl wcześniej jakie tematy związane z tym przykazaniem są dla ciebie ważne i przynieś je na wspólny proces. Może dotyczą one wiary w Boga, a może tolerancji dla innych religii. Zastanów się co dla ciebie jest ważne.

 

Proces odbędzie się jeśli będzie co najmniej 6 uczestni-czek(ków).
Można uczestniczyć w całym cyklu, jak również w pojedynczych procesach.

Proces grupowy będzie nagrywany w celach superwizyjnych. Nagranie po superwizji zostanie skasowane.

Termin: 28.09 18.00-20.00

(kolejne procesy również w czwartki o tej samej porze, mniej więcej co 2 tygodnie:

12.10, 26.10, 9.11, 23.11, 7.12, 4.01, 18.01, 1.02, 15.02)

Miejsce: Ośrodek Better Self, ul. Limanowskiego 9/4

Koszt: co łaska na salę
 

UWAGA – KONIECZNOŚĆ WCZEŚNIEJSZYCH ZAPISÓW:

e-mail: psychoterapia@mateuszostrowski.pl

 

Informacje:

tel. 661 412 420

Facylitacja: Mateusz Ostrowski. Psychoterapeuta, ukończył I fazę szkolenia w Instytucie Psychologii Procesu i posiada prawo do pracy metodą psychologii procesu pod superwizją.