my site

Dla Biznesu

1. Szkolenia medialne.

Zawierają one elementy klasycznego szkolenia pod hasłem jak występować w mediach, czyli na co zwracać uwagę, jak się zachowywać w trudnych sytuacjach, jakich błędów nie popełniać. Tę część szkolenia opieram na własnym kilunastuletnim doświadczeniu dziennikarskim oraz bycia ekspertem medialnym w jednej z firm w branży finansowej. W ramach szkolenia oferuję praktyczne ćwiczenia z kamerą. Unikatową na rynku wartością dodaną jest druga część szkolenia, czyli aspekty psychologiczne wystąpień medialnych. To praca z osobistymi ograniczeniami: tremą, czy krytykiem wewnętrznym. Kolejnym aspektem jest odnajdywanie i wzmacnianie w sobie wewnętrznego poczucia bycia ekspertem. Klasyczne szkolenie medialne może być dla wielu osób nie wystarczające. Część druga ma na celu ułatwienie wdrożenia konkretnych zaleceń w życie. 

Osoby szkolone będą mogły skorzystać z połączenia moich doświadczeń i kometencji, czyli tych związanych z dziennikarstwem, wystąpieniami medialnymi i pracą psychoterapeutyczną. 

Szkolenia z wystąpień medialnych, jak również z szkolenia przygotowujące do wystąpień publicznych realizuję w ramach projektu Chudzik Ostrowski Szkolenia. Więcej o naszej ofercie znajdziesz tutaj.  

2. Szkolenia z psychologii pieniądza. 

Przeznaczone przede wszystkim dla pracowników instytucji finansowych. Przykładowa oferta zawiera kilka bloków obejmujących zarówno teoretyczną prezentację, jak i praktyczne ćwiczenia pomagającyh wcielać teorię w życie zawodowe. 

Kto jest gotów oszczędzać i inwestować?

Uczestnicy poznają teorie tłumaczące zachowania ludzi w świecie finansów, szczególnie w kontekście podejmowania decyzji o oszczędzaniu i inwestowaniu (m.in. behawioralna hipoteza cyklu życia, czy teoria P. Zimbardo i J. Boyda o osobowościach różnie zorientowanych na postrzeganie czasu). Teoretyczny wstęp daje im narzędzia do zrozumienia własnych klientów, i ich motywacji, co pozwala na spersonalizowanie podejścia do ich obsługi. Ćwiczenie nawiązujące do behawioralnej hipotezy cyklu życia, zapoznaje uczestników z dwiema tendencjami obecnymi w psychice każdego z nas: planistą i hedonistą. Uczy rozpoznawać te tendencje w sobie i w klientach, a następnie formułować przekaz sprzedażowy w zależności od dominującej w danym kliencie tendencji.

Co się dzieje w głowie inwestora?

Wykład zapoznaje uczestników z heurystykami, czyli czyli uproszczonymi regułami wyciągania wniosków, które pojawiają się w procesie inwestowania pieniędzy. Omówiony jest również wpływ emocji na decyzje inwesotrów. Świadomość błędów jakie generuje nasz umysł pozwala doradcom na wychwycenie ich, zanim spowodują one dotkliwe dla klienta negatywne skutki. Mogą zawczasu wyprowadzić swoich klientów z nieskutecznych schematów myślowych. Druga część wykładu i praktyczne ćwiczenie dotyczy sposobu kontaktu z klientem w zależności od emocji nim targających. Uczestnicy dostają praktyczne narzędzie wspierające obsługę. Ułatwi im ono pracę z klientami ogarniętymi obawami, mającymi trudność z podejmowaniem decyzji, ale także tymi, którzy przez zbyt dużą pewność siebie są narażeni na kosztowne błędy.

Co trzeba mieć w głowie, żeby być bogatym?

Wykład obejmuje przegląd odkryć psychologów pokazujących co determinuje nasze podejście do pieniędzy. Z jednej strony mamy motywy oszczędzania, zaspokajanie różnorakich potrzeb za pomocą pieniędzy, z drugiej przeszkody utrudniające bogacenie się związane zarówno z osobistymi przekonaniami, jak i wzorcami kulturowymi. Inny poruszany wątek to wpływ relacji na zamożność.  W ramach ćwiczenia zajmujemy się osobistymi przekonaniami stojącymi na drodze do pieniędzy. Co nie pozwala nam mówić otwarcie o tym, że pieniądze są ważne , i że chcemy ich mieć jeszcze więcej? Uczestnicy w trakcie rozmowy z drugą osobą, będą szukać przekonań, które ograniczają jej podejście do finansów.  Ta praktyka ma na celu uwrażliwienie osób pracujących w sektorze finansów na ograniczenia ich klientów, nauczyenie identyfikowania tych przekonań i polemiki z nimi.  

3. Relacja z klientem - rozwiązywanie trudności. 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników bezpośrednio kontaktujących się z klientami.  Ma ono uniwersalny charakter, i ma zastosowanie w różnych sektorach usług. Uczestnicy uczą się pracować z trudnymi sytuacjami, w których najczęściej są obiektem różnego rodzaju oskarżeń, czy to wyrażonych wprost, czy ukrytych. Poznają strategię, która polega na przyznaniu się do części zarzutu, i jednoczesnym obronieniu się przed bezzasadną krytyką. W kryzysowych sytuacjach część osób reaguje zbyt dużą uległością, a część jest zbyt agresywna. Uczestnicy nauczą się odnajdywać zachowania i komunikaty, które nie powielają żadnego z powyższych schematów, ale są wyrazem asertywności. Wzmacnia  to w nich umiejętności prowadzenia kontaktu z klientem w rzeczowy, wolny od niepotrzebnych emocji, sposób.  

Zanim praca z zarzutem będzie możliwa potrzebne jest jeszcze przygotowanie obejmujące zagadnienie krytyka wewnętrznego i rang. W ramach pierwszego kroku uczestnicy zajmą się tą części naszej psychiki, która ocenia nasze działania, bywa że służy radą, ale też często jest destrukcyjna. Dzięki praktycznemu ćwiczeniu nauczą się rozpoznawać w sobie ten aspekt psychiki, i wykorzystywać jego zasoby w trudnych sytuacjach z klientami. Jednocześnie dowiedzą się jak obronić się przed własną destrukcyjną krytyką, która utrudnia im rozwiązywanie konfliktowych sytuacji.

Drugi krok, czyli rangi, a dokładnie przywileje jakim dysponujemy w różnych sytuacjach, zarówno strukturalnych, społeczynych, jak i psychologicznych. Bardzo często jesteśmy tych przywilejów nieświadomi, a w przypadku sytuacji konliktowej ta nieświadomość prowadzi do eskalacji sporu. Warsztat pozwoli uczestnnikom zauważać pozycję swoją i klienta, swoje i jego mocne i słabe strony. Uwzglednianie zarówno swojej rangi, jak i tej klienta da im wsparcie w rozwiązywaniu konfliktowych sytuacji. Z jednej strony wzmocni ich samych, z drugiej nauczy doceniać pozycję klienta.